Zmiany w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

RZESZÓW. Marek Bajdak, który pełni funkcję prezydenta Rzeszowa, podjął decyzję o zmniejszeniu liczby osób w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest to organ doradczy prezydenta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej w komisji zasiadało  19 osób. Teraz zespół będzie się składał z 12 specjalistów.

Osoby, które nie będą już pracować w komisji, to byli głównie miejscy urzędnicy. Uznałem, że skoro komisja ma być ciałem doradczym prezydenta, to niech składa się wyłącznie z osób z zewnątrz, które mają być może inne spojrzenie na daną sprawę niż urząd – tłumaczy Marek Bajdak. – Opinię i stanowisko osób zatrudnionych w urzędzie lub związanych z magistratem, mogę poznać w trakcie codziennej pracy – dodał.

Do zadań MKUA należy m.in. opiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa lub projektów jego zmian, opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W nowym składzie komisji są architekci, którzy pracowali w niej do tej pory. Oprócz nich znalazło się także dwóch specjalistów z Politechniki Rzeszowskiej – urbanista i transportowiec oraz ekspert z Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmujący się kwestiami ochrony środowiska.

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.