W Kolbuszowej odbył się „VIII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki –  grać jak Albina Kuraś, dokumentować jak Jerzy Dynia”

KOLBUSZOWA. W niedzielę, 6 czerwca 2021 roku, na estradzie plenerowej przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się konkurs dla instrumentalistów i kapel ludowych trwający podczasVIII Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki – grać jak Albina Kuraś, dokumentować jak Jerzy Dynia”.

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całość imprezy została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Występy konkursowe oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca – prof. dr hab. Bożena Muszkalska – etnomuzykolog, Zakład Antropologii Muzycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego; Członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Smyk – językoznawca, kulturoznawca, folklorysta –  UMCS Lublin, dr hab. Tomasz Rokosz – etnomuzykolog, Instytut Nauk o Sztuce KUL, dr Mariusz Pucia – muzyk, muzykolog, Uniwersytet Opolski, mgr Maria Kula –etnolog, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Na „VIII Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki – grać jak Albina Kuraś, dokumentować jak Jerzy Dynia”
nie zabrakło też najmłodszych wykonawców

Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęto 29 instrumentalistów:

1.       Henryk Marszał – skrzypce

2.       Adam Dragan – skrzypce

3.       Zuzanna Walawender – skrzypce ½

4.       Jan Krztoń – klarnet B – system niemiecki

5.       Oliwia Spychel – skrzypce

6.       Grzegorz Jarzębak – klarnet

7.       Ludwik Miśta – klarnet

8.       Hanna Radwańska – skrzypce

9.       Seweryn Kosiorowski – skrzypce

10.   Tadeusz Malik – heligonka

11.   Gabriela Hubka – skrzypce ¼

12.   Wojciech Dulski – skrzypce

13.   Kazimierz Marcinek – skrzypce

14.   Jakub Zastawny – skrzypce

15.   Barbara Sowa – skrzypce

16.   Amelia Damian – heligonka

17.   Wiesław Malec – skrzypce

18.   Józef Śliwa – skrzypce

19.   Zuzanna Zając – skrzypce

20.   Lidia Biały – skrzypce

21.   Józef Świstak – heligonka

22.   Joanna Martowicz – Sienek – skrzypce

23.   Aleksandra Katarzyna Cieślik – lira korbowa

24.   Kazimierz Marcinek – klarnet

25.   Marceli Grzegorzak – cymbały rzeszowskie

26.   Zuzanna Buczek – skrzypce

27.   Aleksandra Katarzyna Cieślik – skrzypce

28.   Justyna Pięta – skrzypce

29.   Jakub Czapla – skrzypce

Do konkursu nie stawili się: Tadeusz Malik – heligonka, Amelia Damian – heligonka, Józef Świstak – heligonka.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Siedem I nagród w kwocie 300 zł dla:

– Aleksandry Katarzyny Cieślik – lira korbowa

– Lidii Biały – skrzypce

– Oliwii Spychel – skrzypce

– Kazimierza Marcinka – skrzypce

– Jakuba Czapli – skrzypce

– Joanny Martowicz-Sienek – skrzypce

– Józefa Śliwy – skrzypce

Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Domu Kultury w Rzeszowie pod dyrekcją Damiana Drąga.

Osiem II nagród w kwocie 200 zł dla:

– Barbary Sowy – skrzypce

– Jakuba Zastawnego – skrzypce

– Jana Krztonia– klarnet

– Henryka Marszała – skrzypce

– Adama Dragana – skrzypce

– Marcelego Grzegorzaka – cymbały rzeszowskie

– Aleksandry Katarzyny Cieślik – skrzypce

– Wiesława Malaca – skrzypce  

Cztery III nagrody w wysokości 150 zł dla:

– Zuzanny Zając – skrzypce 

– Grzegorza Jarzębak – klarnet

– Kazimierza Marcinka – klarnet

– Wojciecha Dulskiego – skrzypce

Nagrody zostały ufundowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Trzy wyróżnienia w wysokości 100 zł otrzymują:

– Zuzanna Buczek – skrzypce

– Hanna Radwańska – skrzypce

Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Domu Kultury w Rzeszowie pod dyrekcją Damiana Drąga.

– Ludwik Miśta – klarnet

Nagrodę ufundował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pod dyrekcją Wiesława Sitko.

Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej otrzymała:

– Zuzanna Walawender

Nagrody rzeczowe ufundował Urząd Miejski w Kolbuszowej – Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęcia i załączonych nagrań muzycznych przyjęto 19 kapel

Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęcia i załączonych nagrań muzycznych przyjęto 19 poniżej wymienionych kapel:

1.       Kapela Zastawnych

2.       Kapela Iskierki

3.       Młodzieżowa Kapela Ludowa Pogórzanie

4.       Dziecięca Kapela Kurasie

5.       Kapela „Zalasowianie”

6.       Kapela Ludowa „Trzcinicoki”

7.       Mazurskie Muzykanty

8.       Kapela Nowińskiego

9.       Kapela Ludowa Widelanie

10.   Kapela Iskierczanie

11.   Kapela Kazimierza Marcinka

12.   Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Dolina Dunajca

13.   Młodzieżowa Kapela „Z pod Dęba” z Zalasowej

14.   Kapela Młode Kurasie

15.   Kapela Łola

16.   Kapela Cmolaskie Chłopoki

17.   Kapela z Majdanu

18.   Kapela Ludowa Młoda Harta

19.   Kapela Ludowa Kurasie

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Sześć I nagród w kwocie 600 zł dla:

– Kapeli Kazimierza Marcinka

– Kapeli Ludowej Młoda Harta

– Kapeli Małe Kurasie

– Kapeli Ludowej Trzcinicoki

– Kapeli Ludowej Kurasie

– Kapeli Zastawnych

Pięć II nagród w kwocie 400 zł dla:

– Kapeli Iskierczanie

– Kapeli z Majdanu

– Młodzieżowej Kapeli ,,Z pod Dęba” z Zalasowej

– Kapeli Łola

– Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca ,,Dolina Dunajca”

Siedem III nagród w kwocie 300 zł dla:

– Mazurskich Muzykantów

– Kapeli Nowińskiego

– Kapeli Ludowej Widelanie

– Kapeli Cmolaskie Chłopoki

– Młodzieżowej Kapeli Ludowej Pogórzanie

–  Kapeli Zalasowianie

– Dziecięcej Kapeli Kurasie

Nagrody zostały ufundowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wyróżnienie otrzymała Dziecięca Kapela Iskierki.

Kapela otrzymała nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł. Nagrody rzeczowe ufundował Urząd Miejski w Kolbuszowej – Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

Komisja postanowiła desygnować do uczestnictwa w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, który odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. następujących wykonawców:

– w kategorii solistów – instrumentalistów: Lidię Biały

– w kategorii kapel: Kapelę Młode Kurasie

– w kategorii Duży – Mały: Lidię Biały i Gabriela Hubkę  

Ponadto Komisja postanowiła desygnować do uczestnictwa w 55. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej”, które odbędą się 4 – 8 sierpnia 2021 r. następujących wykonawców: Oliwię Spychel – skrzypce.

Organizator Miejski Dom kultury w Kolbuszowej, dziękuje profesorowi Piotrowi Glińskiemu Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za przyznanie środków na organizację Festiwalu i ufundowanie nagród – powiedział „GP” Wiesław Sitko, dyrektor Miejskiego Dom Kultury w Kolbuszowej. – Dziękujemy za pomoc w organizacji i ufundowanie nagród Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Damianowi Drągowi. Dziękujemy również za pomoc w organizacji i ufundowanie nagród rzeczowych Burmistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie. Dzięki hojności wyżej wymienionych udało się dać możliwość występu większej niż planowana liczbie wykonawców. Dziękujemy również Pani Anicie Rybie, prezes Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka za zorganizowanie wystawy autentycznych strojów lasowickich. Wszyscy muzykanci wykazali się mistrzostwem i olbrzymią pasją do muzyki oraz chęcią powrotu do popandemicznej normalności. Szczególne podziękowania należą się również Jury Konkursu za niezwykle rzetelną, merytoryczną oraz sprawną ocenę występu.

Fot. Magdalena Małaczyńska

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.