Uroczyste otwarcie Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora ratujących Żydów

RZESZÓW. SAMBOR. 18 czerwca 2021 r. w Samborze odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora ratujących Żydów podczas II wojny światowej w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Jak poinformowała „GP” Katarzyna Gajda-Bator z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, poświęcenia Sali dokona ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, sióstr ze Zgromadzenia, świadków historii tamtych wydarzeń oraz mediów. Siostra przełożona Elżbieta Ślemp szukała różnych źródeł dofinansowania tego obiektu, IPN Oddział w Rzeszowie wydrukował na ten cel cegiełki. Z założenia Sala będzie służyć  miejscowym dzieciom i dorosłym, a w przyszłości rodakom odwiedzającym Kresy. Obecnie w domu mieszkają dziewczęta uczące się w miejscowym Kolegium Medycznym.

W Sali Spotkań z inicjatywy s. Elżbiety przy współpracy Oddziałowego Biura Badań Historycznych i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie powstała wystawa stała „<<Pamiętaj bądź dobrym człowiekiem>>. Mieszkańcy Sambora ratujący Żydów podczas II wojny światowej”. Przedstawia ona historie mieszkańców Sambora, którzy podjęli się pomocy Żydom oraz osób dzięki nim ocalałych. Wystawa eksponowana jest w Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora ratujących Żydów podczas II wojny światowej w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Sambora. Jest ona formą upamiętnienia s. Celiny Kędzierskiej – przełożonej sierocińca i ochronki zaangażowanej w pomoc Żydowskim dzieciom.

IPN do wystawy przygotował i wydrukował folder opisujący sytuację mieszkańców Sambora pod okupacją niemiecką i prezentujący bohaterskie postawy ludzi, którzy z narażeniem życia pomagali skazanym na zagładę Żydom. Zawiera on niepublikowane dotychczas zdjęcia, które nie znalazły się na wystawie.

Fot. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.