17. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021

RZESZÓW. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w 17. Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021. W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści plastycy, którzy do dnia 31 sierpnia 2021 roku nie ukończyli 30 roku życia. Plakaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2021 r. Oceni je międzynarodowe Jury.

Jak poinformowała „GP” Monika Midura, sekretarz literacka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, celem 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałych w okresie od 2019 do 2021 roku. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2021 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE. Wystawa będzie prezentowana także we wrześniu 2021 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. Jest najstarszym konkursem na plakat teatralny na świecie. Pierwsze edycje Biennale miały charakter konkursu skierowanego do młodych twórców plakatu. Od trzeciej edycji konkurs obejmował już wszystkich projektantów działających na świecie. Po latach Teatr postanowił wrócić do swoich korzeni i zorganizować dodatkowy konkurs wyłącznie dla młodych twórców, studentów i absolwentów szkół sztuk pięknych. Począwszy od 2019 roku, prócz Biennale skierowanego do wszystkich twórców, realizuje „Konkurs Młodych”, który po raz pierwszy odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki w słowackich Koszycach. Tym razem będzie częścią programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE w Rzeszowie.

Regulamin 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych 2021 oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.teatr-rzeszow.pl

Fot. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.