Finał rozmów z PKS-em w sprawie budowy nowego dworca autobusowego

RZESZÓW. Prezydent podjął decyzję w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworzec w cz. II-A.”, obejmującego między innymi dworzec PKS przy ul. Grottgera.

Przedsiębiorstwo PKS Rzeszów zgłosiło bowiem uwagi do planu, gdyż stara się o możliwość budowy nowego dworca autobusowego w dotychczasowej lokalizacji.

Jak poinformowała „GP” Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, na spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Marka Bajdaka z udziałem m.in. przedstawicieli PKS-u oraz pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, uzgodniono wspólnie kierunek dalszych działań w sprawie procedowania planu i pogodzenia interesów miasta oraz PKS-u.

– Największa część planu, która nie budzi kontrowersji, zostanie skierowana na sesję, natomiast tereny należące do PKS-u zostaną wyłączone z tego planu i skierowane do dalszego procedowania, tak aby pogodzić oczekiwania miasta oraz właściciela terenu, który chce tam inwestować – tłumaczył p.o. prezydenta Marek Bajdak.

Zatem w lipcu 2021 r. może nastąpić uchwalenie pierwszej, głównej części tego planu, a po zakończeniu prac projektowych,dotyczących działek należących do PKS-u – radni mogliby przyjąć drugą część planu.

Ten obszar, który zostanie skierowany do dalszego procedowania, będzie przedmiotem  rozmów pomiędzy nowym prezydentem a właścicielem terenu. Ustalenia będą dotyczyć możliwości korzystania przez miejskie autobusy z nowej infrastruktury, którą chce wybudować PKS – chodzi głównie o przystanki. Drugą kwestią do doprecyzowania jest sposób i zakres korzystania przez miasto z budynków znajdujących się na działce PKS-u -zabytkowych magazynów kolejowych. Porozumieliśmy się ogólnie – teraz trzeba dopiąć szczegóły – powiedział prezydent Marek Bajdak.

Przyjęte rozwiązanie nie zatrzymuje realizacji MPZP a jednocześnie daje szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie tego terenu – powiedziała Barbara Pujdak, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Fot.  Piotr Jastrzębski

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.