Architekt miejski – zespół specjalistów wypracował założenia

RZESZÓW. Zakończyły się prace zespołu doradczego, który miał wypracować założenia dotyczące powołania oraz sposobu działania w strukturach urzędu miasta Rzeszowa architekta miejskiego Rzeszowa.

Tak jak zapowiadałem w pierwszych dniach, kiedy objąłem funkcję prezydenta Rzeszowa, zostały wypracowane ramy dotyczące powołania architekta miejskiego, to jaką rolę ma pełnić w strukturach urzędu i jakie ma być jego umocowanie prawne. Teraz wytyczne wypracowane przez zespół przekażę nowemu prezydentowi – tłumaczył pełniący funkcje prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

W skład ośmioosobowego zespołu weszli przedstawiciele środowiska architektów, wykładowca z Politechniki Rzeszowskiej, a także pracownicy urzędu miasta.

 – Rola architekta miejskiego nie jest uregulowana w polskim systemie prawnym, brakuje dokładnych wytycznych w tym zakresie, dlatego zespół miał wypracować ramy prawne dla funkcjonowania architekta miejskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych regulacji urzędu miasta – wyjaśniła dr Alicja Trzyna, przewodnicząca zespołu, jednocześnie dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa.

Te wewnętrzne regulacje, w oparciu o które architekt miejskibędzie działał to:

● Statut miasta Rzeszowa,

● Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa,

● Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta w Rzeszowie,

● Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Opracowując założenia dotyczące kompetencji architekta miejskiego, zespół przeanalizował rozwiązania stosowane w tym zakresie w innych miastach w kraju, w tym między innymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Specjaliści pracujący w zespole przyjęli, że ze względu na wyzwania związane z rozwojem Rzeszowa w zakresie polityki przestrzennej, konieczne jest zapewnienie architektowi miejskiemu silnej pozycji w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Zespół specjalistów uznał, że osoba, która będzie architektem miejskim, musi mieć możliwość realnej koordynacji wszystkich działań związanych z polityką przestrzenną w Rzeszowie. A będzie to możliwe wówczas, gdy będzie miała nadzór nad kluczowymi dla polityki przestrzennej komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podległymi mu jednostkami – powiedział prezydent Marek Bajdak.

Takierozwiązanie zapewniłoby:

● spójność planowania działań  dotyczących miejskiej przestrzeni na poszczególnych poziomach szczegółowości czyli na poziomie studium, miejscowego planu zagospodarowania, warunkówzabudowy,

● lepszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces planowania iwydawania decyzji administracyjnych,

● realny wpływ Architekta Miejskiegona założenia jak i wdrażaniepolityki przestrzennej w mieście.

Podczas prac zespołu ważną kwestią było wypracowanie sposobu powoływania miejskiego architekta i zapewnienia mu możliwie dużej niezależności merytorycznej, przy wysokich kompetencjach zawodowych. Dlatego też członkowie zespołu przyjęli, że architekt miejski powinien być zatrudniany w drodze konkursu, a główne warunki, jakie powinien spełniać to:

● znaczące doświadczenie zawodowe architektoniczne i urbanistyczne,

● autorytet w środowisku zawodowym,

● rekomendacja środowiska zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów RP Oddział Rzeszów,

● umiejętność pracy z ludźmi, komunikatywność.

Wdrożenie rozwiązań przedstawionych w opinii zespołu doradczego do spraw wypracowania stanowiska dotyczącego powołania architekta miejskiego w Rzeszowie wymaga zmian w regulacjach wewnętrznych. Dotyczą one głównie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz regulaminu organizacyjnego Biura Rozwoju Miasta  Rzeszowa.

Skład zespołu:

  1. dr Alicja Trzyna – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa – przewodniczący zespołu;
  2. Maciej Trybus – Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
  3. Piotr Rzeźwicki – Architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
  4. dr hab. Jacek Strojny – Profesor Politechniki Rzeszowskiej;
  5. Renata Święcińska – Architekt, Przewodnicząca Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów;
  6. dr Adam Podhalański – Architekt, Inspektor zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
  7. Andrzej Piwko – Inspektor, zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
  8. Barbara Pujdak – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Fot. Archiwum/FB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.