Rzeszowskie łąki już kwitną

RZESZÓW. W rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku oraz w rejonie Rezerwatu Przyrody „Lisia Góra” zakwitły przygotowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie łąki kwietne.

Łąki powstały dla zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności flory i fauny naszego miasta. Stanowią ostoję dla ponad 30 gatunków roślin jednorocznych i wieloletnich oraz są bazą pokarmową dla owadów, ptaków, gadów i drobnych ssaków – powiedziała Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Jak poinformował „GP” Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, warto podkreślić, że łąki kwietne są bardzo cennym elementem kształtującym lokalny mikroklimat. Zapobiegają tworzeniu tzw. „wysp cieplnych”, stanowią rezerwuary wody opadowej w glebie i ograniczają jej parowanie.  Stanowią ważny element w walce ze smogiem, dzięki wysokiej absorbcji pyłów zawieszonych. – Łąka kwietna to możliwość bliższego obcowania z naturą, poznania rzadkich gatunków fauny i flory. Pachnące i kolorowe kwiaty, zioła, kolorowe owady czy śpiewające ptaki, to niezapomniane wrażenia estetyczne, sensoryczne i terapeutyczne – wyliczyła Aleksandra Wąsowicz-Duch.

Miejskie łąki kwietne powstały nad Wisłokiem. Pierwsza z nich znajduje się w Parku Kultury i Wypoczynku, druga w rejonie rezerwatu przyrody Lisia Góra. Wśród roślin, które tworzą miejskie łąki kwietne są m.in. koniczyna łąkowa, dziurawiec zwyczajny, len trwały, złocień właściwy, lebiodka pospolita, firletka poszarpana, jaskier ostry, mydlnica lekarska, dzwonek rozpierzchły i rzeżucha łąkowa.

Zakwitły przygotowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie łąki kwietne

W planach jest realizacja kolejnych łąk, których lokalizacje będą niespodzianką dla mieszkańców naszego miasta.

Fot. Archiwum Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.