I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka w Brzezówce

Pod patronatem „Gazet Parlamentarnej”

BRZEZÓWKA. LUBZINA. W dniach 22-24 lipca br. w Domu Kultury w Brzezówce odbywał się I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka. W organizację memoriału szachowego zaangażowało się kilka organizacji i stowarzyszeń na czele z Parafią pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Lubzinie. Turniej rozpoczęła Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózkównej w Brzezówce.

Cel imprezy było uczczenie pamięci ks. prałata Józefa Dudziaka oraz promocja II Kongresu Edukacyjnego IT i szachów im. Ignacego Łukasiewicza, Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych w Jasionce, który odbędzie się 22 września bieżącego roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2 Arena – poinformował inz. Jan Bobulski – współorganizator turnieju. – Naszym celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do nauki gry w szachy, co stanowi inwestowanie w rozwój umysłowy społeczeństwa, zdobycie wyższych kategorii szachowych oraz wyłonienie talentów szachowych oraz nawiązanie bliższych i osobistych kontaktów, co ułatwi organizację następnych turniejów szachowych. Integracja uczciwych ludzi, szachistów, działaczy, zwolenników gry szachowej, których łącznikiem są szachy.

Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim. Dla grup A i B tempo gry wynosi P 60 minut dodatkowo 10 sekund na każde posunięcie. Dla grup C i D tempo gry wynosi P 30 minut. Dla wszystkich grup A, B, C, D ilość rund wynosi 7.

Sędzią głównym był Marian Bysiewicz.

I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka w Brzezówce
miał bardzo wysoki poziom rywalizacji

I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka w Brzezówce honorowym patronatem objęli i wsparcia udzieli:

1. Pan dr Leszek Piczak – Dyrektor „Fundacji Magnezyty” w Ropczycach, pochodzący z Brzezówki był duchowym wychowankiem ks. prałata Józefa Dudziaka.

2. Pani dr Bernadeta Frysztak- Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

3. Pani mgr Katarzyna Mucha- właścicielka Firmy Handlowej „ Mucha nie siada”
w Krakowie www.niesiada.pl.

4. Pan inż. Adam Paśko- właściciel firmy „Zakład Przetwórstwa Mięsnego”
w Ropczycach.

5. Pan Krzysztof Jaworek- właściciel firmy handlowej „ Żelazny” w Sędziszowie Młp.

6. Pan Stanisław Rymut- właściciel firmy „Rymut” w Sędziszowie Młp.

7. Pani mgr Agnieszka Szela- Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ropczycach

I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka w Brzezówce został zorganizowany przy współpracy następujących osób i instytucji:

1.      Pan inż. Stanisław Golonka- Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwyw Lubzinie

2.      Pani mgr Żaklina Karaś – Siepierska – Kierownik Domu Kultury w Brzezówce

3.      Pani Genowefa Alberska – Powrózek – Przewodnicząca Klubu Seniora w Brzezówce, członek Zarządu Gminnej Rady Seniorów w Ropczycach.

4.      Pan inż. Jan Bobulski – Instruktor i sędzia szachowy. Nauczyciel gry szachowej: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w grupie A, B, C, D zawodnik otrzymał puchar
i nagrodę rzeczową ufundowaną
przez „Fundację Magnezyty” w Ropczycach

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez „Fundację Magnezyty” w Ropczycach. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w grupie A, B, C, D zawodnik otrzymał puchar. Puchar otrzymały 3 najmłodsze szachistki i 3 najmłodszych szachistów. Puchar otrzymali również najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka.

Patronat medialny nad I Międzynarodowym Memoriałem Szachowy im. Księdza Józefa Dudziaka w Brzezówce sprawowali: Fundacja Rozwoju „Solid” w Ropczycach, ul Św. Barbary 5/A  oraz portal internetowywww.twojpowiat.eu, TV Miejska w Ropczycach, Gazeta „Reporter”, „Gazeta Parlamentarna”, Gazeta „Panorama Szachowa”, Gazeta „Mat”.

Więcej na: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2095/results.html?l=pl&tb=10_

Fot. Adam Kulczycki

***

Komunikat duchowo-sportowy i regulamin I Międzynarodowego Memoriału Szachowego im. ks. Józefa Dudziaka
 w Brzezówce parafia Lubzina w dniach 22-24 lipca 2021 r. (od czwartku do soboty).
 

I Cel imprezy:

1.      Uczczenie pamięci ks. prałata Józefa Dudziaka.

2.      Promowanie II Kongresu Edukacyjnego IT i szachy im. Ignacego Łukasiewicza, Turnieju Szachowego Szkól Podstawowych w Jasionce, 22.09.2021 r. w G2 Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego.

3.      Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do nauki gry w szachy, co stanowi inwestowanie w rozwój umysłowy społeczeństwa.

4.      Zdobycie wyższych kategorii szachowych oraz wyłonienie talentów szachowych.

5.      Nawiązanie bliższych i osobistych kontaktów, co ułatwi organizację następnych turniejów szachowych. Integracja uczciwych ludzi, szachistów, działaczy, zwolenników gry szachowej, których łącznikiem są szachy.

II Patroni honorowi i sponsorzy:

1.      Pan dr Leszek Piczak- Dyrektor Firmy: „Fundacja Magnezyty” w Ropczycach, pochodzący z Brzezówki był duchowym wychowankiem ks. prałata Józefa Dudziaka.

2.      Pani dr Bernadeta Frysztak- Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

3.      Pani mgr Katarzyna Mucha- właścicielka Firmy Handlowej „ Mucha nie siada”
w Krakowie www.niesiada.pl.

4.      Pan inż. Adam Paśko- właściciel firmy „Zakład Przetwórstwa Mięsnego”
w Ropczycach.

5.      Pan Krzysztof Jaworek- właściciel firmy handlowej „ Żelazny” w Sędziszowie Młp.

6.      Pan Stanisław Rymut- właściciel firmy „Rymut” w Sędziszowie Młp.

7.      Pani mgr Agnieszka Szela- Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ropczycach

III Zaproszeni goście:

1.      Ks. Paweł Knap

2.      Ks. Stanisław Schab

3.      Ks. Bogusław Grzywacz

4.      Pan mgr Sławomir Marciniec- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubzinie

5.      Pan mgr inż. Stanisław Fąfara

6.      Pan dr Jacek Magdoń- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

7.      Pani mgr Agnieszka Szela- Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Ropczycach

8.      Pani dr Grażyna Woźny- Kustosz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Ropczycach

IV Organizatorzy:

1.      Pan inż. Stanisław Golonka- Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwyw Lubzinie

2.      Pani mgr Żaklina Karaś – Siepierska – Kierownik Domu Kultury w Brzezówce

3.      Pani Genowefa Alberska – Powrózek – Przewodnicząca Klubu Seniora w Brzezówce, członek Zarządu Gminnej Rady Seniorów w Ropczycach.

4.      Pan inż. Jan Bobulski – Instruktor i sędzia szachowy. Nauczyciel gry szachowej: dzieci, młodzieży i dorosłych.

V Media:

1.      Fundacja Rozwoju „Solid” w Ropczycach, ul Św. Barbary 5/A  oraz portal internetowywww.twojpowiat.eu

2.      TV Miejska w Ropczycach

3.      Gazeta „Reporter”

4.      „Gazeta Parlamentarna”

5.      Gazeta „Panorama Szachowa”

6.      Gazeta „Mat”

VI Podział zawodników na grupy startowe wg posiadanej kategorii:

Grupa A- zawodniczki i zawodnicy z kategoriami I, II+, II, III

Grupa B- zawodniczki i zawodnicy z kategoriami IV

Grupa C- zawodniczki i zawodnicy z kategoriami V i bez kategorii

Grupa D- zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2010 r. i młodsi, z kategoriami lub bez                    kategorii.

VII Tempo gry:

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim.

Dla grup A i B tempo gry wynosi P 60 minut dodatkowo 10 sekund na każde posunięcie

Dla grup C i D tempo gry wynosi P 30 minut

Dla wszystkich grup A, B, C, D ilość rund wynosi 7.

VIII Program uroczystości i rozgrywek w Domu Kultury w Brzezówce ( Brzezówka 160,39-102 Lubzina, gmina Ropczyce)

Czwartek 22.07.2021 r.

Godz. 9.00 Kaplica p.w. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Brzezówce, Msza Św. Koncelebrowana, Szachiści będą sprawować liturgiczną obsługę ołtarza

Godz. 10.00 Spotkanie zaproszonych gości do Domu Kultury w Brzezówce

Przedstawienie gości dokona dyrektor turnieju pan dr Leszek Piczak jako patron honorowy dokona ceremoniały powitania, udzieli głosu odpowiednim osobom, da sygnał do rozpoczęcia memoriałowego turnieju szachowego.

Godz. 10.30 Goście udadzą się do oddzielnej sali na śniadanie.

Obowiązkowe potwierdzenie udziału zawodników na sali gry w czwartek do godz.10.30.

Godz. 10.50 Sprawdzenie list startowych zawodników i zamknięcie listy.

Godz.11.00 Rozpoczęcie I rund dla wszystkich grup A, B, C, D.

Godz.14.00 Przerwa na posiłek

Godz.18.00 Zebranie uczestników turnieju w celu zapoznania się, wymiany adresów, omówienie dalszych losów naszej grupy szachowej. Zakończenie rozgrywek. w czwartek 22.07.2021 r.

Piątek 23.07.2021 r.

Zawodnicy grup C i D pauzują, mają dzień wolny.

Godz. 10.00  Rozpoczęcie gry grup A i B

Godz. 13.00 Obiad

Godz. 18.00 Zakończenie gry grup A i B

Sobota 24.07.2021 r.

Godz. 10.00 Rozpoczęcie gry grup A, B, C i D

Godz. 13.00 Posiłek

Godz. 15.00 Zakończenie turnieju. Rozdanie nagród.

IX. Nagrody:

Każdy z uczestników dostanie dyplom i nagrodę rzeczową.

Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w grupie A, B, C, D zawodnik otrzyma puchar.

Puchar otrzyma 3 najmłodsze szachistki i 3 najmłodszych szachistów.

Puchar otrzyma również najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka.

Odbiór pucharów trzeba będzie pokwitować (potwierdzić odbiór nagrody własnoręcznym podpisem).

X Informacje dodatkowe:

Liczba uczestników ograniczona.

Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.

Sędzia główny: Pan Marian Bysiewicz (FIDE ARBITER).

Opłaty startowej nie pobieramy.

Uczestniczy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz promocyjnych.

Zawodnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do posiadania maseczek.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i interpretacji regulaminu.

Serdecznie zapraszamy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.