Wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie” w Kolbuszowej

KOLBUSZOWA. W niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00, w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, odbędzie się wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawę przygotowało Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie).

Jest to wydarzenie historyczno – społeczno – kulturalne upamiętniające 78-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie.

Organizatorami wydarzenia historyczno – społeczno – kulturalnego w Kolbuszowej są: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Parafia Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej oraz „Gazeta Parlamentarna”.

Moderatorem organizacyjnym wydarzenia jest prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie (tel. kontaktowy: 00-48-511-552-043).

Planujemy następujący program wydarzenia:

Kolbuszowa, niedziela, 01.08.2021 roku, godz. 17.00

Miejsko Dom Kultury w Kolbuszowej

* Wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawę przygotowało Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie)

Parafia Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej

01.08.2021 roku, po mszy św. godz. 12.00

* Prelekcja prof. nadzw. dr. hab. Adama Kulczyckiego – wykładowcy akademickiego; działacza i publicysty kresowego na temat: „Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 78-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”.

* Promocja Książki „Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu” (red: Osadczy Włodzimierz, Kulczycki Adam).

Wydarzenie wspierają: Delta Skowroński i Skowroński Sp. Jawna, DREWMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, Zakład PrzetwórstwaOwocowo Warzywnego”ORZECH” Sp. z o. o., Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska w Kolbuszowej, Cyclo-Centrum s.c. Sklep i serwis rowerowo narciarski.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.