Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł: – Racławówka Doły nie dla Rzeszowa. Dlaczego taka decyzja?

RZESZÓW. Z rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie ustalenia granic niektórych miast i gmin” zniknęła nazwa Racławówka Doły, przysiółka, o włączenie którego do Rzeszowa zabiegały poprzednie władze miasta wojewódzkiego. Wydaje się, że obecne przyjęły to z ulgą.

W piśmie z dnia 15 lipca 2021 roku wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka wnioskował za przyłączeniem oprócz Racławówki dodatkowo sołectwa Malawa z gminy Krasne oraz sołectwa Kielanówka z gminy Boguchwała do granic administracyjnych miasta Rzeszowa i to miało być przedmiotem wtorkowej Rady Ministrów – poinformował we wtorek na konferencji prasowej na rzeszowskim Rynku poseł na Sejm RP i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. – Natomiast w ostatnią środę komisja wspólna rządu i samorządu podjęła decyzję na wniosek Związku Miast Polskich o wycofaniu poparcia dla Racławówki Doły. Stało się tak niestety w trakcie nieobecności przedstawicieli miasta. Pan Prezydent nie wysłał nikogo z władz miasta, sam osobiście również nie pojechał. Jak wiemy Pan prezydent Tadeusz Ferenc osobiście najczęściej brał udział, bądź to wysyłał swoich urzędników. Tym razem stało się inaczej. Dlatego też doszło do porozumienia Związku Miast Polskich ze Związkiem Gmin Wiejskich i Racławówka Doły nie została przyłączona.

Wniosek administracji prezydenta Tadeusza Ferenca wymieniał Kielanówkę, Malawę oraz Racławówkę Doły, jako te, które winny się znaleźć w granicach Rzeszowa. Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart negatywnie zaopiniowała część wniosku obejmujący Malawę i Kielanówkę, wyraziła zgodę na przyłączenie części sołectwa Racławówka. Przy sprzeciwie mieszkańców i władz miasta Boguchwały, do którego sołectwo administracyjnie należy. Do niedawna Racławówka Doły w projekcie ministerialnego rozporządzenia jeszcze istniała, jednak kiedy we wtorek RM decydowała o tym, którym gminom zezwolić na powiększenie swojego terytorium, w dokumencie Racławówki już nie było

Kończy się dziś epoka dynamicznego rozwoju miasta, rozszerzania miasta. Z 53 km2 do prawie 130 km2 Rzeszów się powiększył w ciągu ostatnich 15 lat. Liczba ludności zwiększyła się o 140%. Te wszystkie miejscowości przyłączone otrzymały ogromne pieniądze, ponad 2,2 mld złotych zostało zainwestowane w tereny przyłączone. Dodatkowo bardzo rozwinięte zostały drogi dojazdowe – mówił we wtorek na rzeszowskim Rynku wiceminister Marin Warchoł. – Zaletą rozszerzenia miasta są nowe tereny inwestycyjne, nowe miejsca pracy, nowe pieniądze dla miasta. Startowaliśmy z budżetem 350 mln złotych, a doszliśmy prawie do 2 miliardów.

Racławówka Doły nie będzie przyłączona do Rzeszowa

Dzień, w którym miasto zaniechało powiększania swojego terytorium, wiceminister Marin Warchoł nazwał „dniem symbolicznie negatywnym” i „cofaniem miasta w rozwoju”. Argumentował, że stało się tak „wbrew woli większości mieszkańców Malawy, Kielanówki i Racławówki, które opowiedziały się za przyłączeniem. Zapewnił też, że opinia Związku Miast Polskich była dla RM formalnie wiążąca.

– Jako wiceminister sprawiedliwości i poseł z Rzeszowa, gwarantuję państwu, że będę wspierał ideę rozszerzenia miasta, gdyż jest ona warunkiem rozwoju. Możecie państwo na mnie liczyć i wszyscy, którzy będą chcieli się do Rzeszowa przyłączyć mogą liczyć na moje wsparcie – podkreślił Marcin Warchoł

Pół godziny później i „wolę mieszkańców” i „opinię wiążącą” stanowczo i publicznie dementował Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Przyznał, że dotychczasowy rozwój miasta spowodowany był powiększeniem powierzchni.

Wizja takiego rozwoju miasta już się wyczerpała, teraz winniśmy się skoncentrować na podnoszeniu jakości jego funkcjonowania – podkreślał. Trzeba bardziej zadbać o już posiadane tereny, niż przyjmować nowe zobowiązania wobec nowo przyłączonych i o poprawę relacji z sąsiednimi samorządami – powiedział Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Powołał się na niezrealizowane jeszcze oczekiwania mieszkańców terenów ostatnio przyłączonych. Oświadczył też, że jest przedstawicielem Rzeszowa w Związku Miast Polski, które zazwyczaj popiera wnioski miasta o zmianę granic. Jednak do tego związku należy także Boguchwała, która przeciwna była odłączeniu od nie Racławówki Doły. W takich sytuacjach – podkreślał Andrzej Dec – związek przyjął zasadę, że decyzję dyktuje opinia mieszkańców, którzy mieliby zmienić swoją przynależność ministerialną.

– A opinia mieszkańców całego sołectwa Racławówka była negatywna – zapewnił. – Podobnie, jak większość mieszkańców przysiółka Racławówka Doły, co podnoszono podczas posiedzenia związku. Dlatego związek wycofał się z poparcia dla tego pomysłu.

Zaprzeczył też słowom posła Warchoła, że stanowisko związku było dla Rady Ministrów wiążące.

– Bywało w przeszłości, że kiedy Związek Miast Polskich popierał nasze wnioski, to Rada Ministrów niekoniecznie się z nimi zgadzała, i taki było kilkakrotnie – dowodził.

Podczas tegorocznej kampanii przedwyborczej w Rzeszowie obecny prezydent miasta Konrad Fijołek niejednokrotnie z rezerwą odnosił do koncepcji dalszego powiększania miasta, był raczej zwolennikiem doinwestowania i rozwoju terenów już posiadanych.Jego kontrkandydat Marcin Warchoł właśnie w powiększaniu miasta widział drogę jego rozwoju.

Władze miasta nie zmieniły swojego stanowiska w sprawie Racławówki – zapewnił Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. – Dopełniliśmy wszelkich procedur, niezbędnych, by tę miejscowość, a w zasadzie jej fragment, włączyć w granice miasta, reszta była w rękach Rady Ministrów.

Dlaczego nikt nie reprezentował władz miasta na posiedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządów?

Obecność na posiedzeniu tej komisji nie jest ani obowiązkowa ani niezbędna do tego, by doprowadzić do zmiany granic miasta – tłumaczy Artur Gernand. – Nadto przypominam, że pan prezydent realizuje politykę, jaką zapowiadał w kampanii przedwyborczej: nie siłowanie się z sąsiednimi samorządami, nie wydzieranie sobie terenu, a wspólne projekty za zasadzie porozumienia.

Link do pisma ws. poparcia rozszerzenia granic miasta Rzeszowa:

https://legislacja.gov.pl/…/12802463/dokument513035.pdf

Link do relacji z konferencji prasowej posła na Sejm RP i wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła: https://fb.watch/6-QDwIRGEi/

Fot. Archiwum/Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcina Warchoła

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.