Rośnie nowy zbiornik. Poprawi zabezpieczenie miasta w wodę pitną

RZESZÓW. Nowy zbiornik zwiększy zapasy wody pitnej Rzeszowa do ponad 53 tysięcy metrów sześciennych. Będzie większy od niejednej sali gimnastycznej będzie także charakterystycznym obiektem architektonicznym we wschodniej części miasta. Budowa nowego zbiornika na wodę pochłonie 500 ton stali zbrojeniowej i pięć tysięcy metrów sześciennych betonu.

Mieszkańcy osiedla Pobitno już się przyzwyczaili i wiedzą co MPWiK na ich osiedlu buduje – poinformował Maciej Chłodnicki z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa. – Przyjezdni i przejezdni – obok przebiega ruchliwa trasa prowadząca do autostrady A4 – obserwują prace na niewielkim wzgórzu na osiedlu Pobitno i zastanawiają się co tam powstaje. Ogromna budowla o cylindrycznym kształcie nie kojarzy się z budynkiem mieszkalnym ani nawet galerią handlową. I słusznie bo będzie to nowy zbiornik na wodę pitną dla mieszkańców Rzeszowa.

Część ścian nowego zbiornika na wodę pitną już góruje nad wzgórzem. Budowa innej części jest przygotowywana, konstruowane jest skomplikowane zbrojenie ścian.

Zbiornik na wodę pitną budowany na osiedlu Pobitno przy ulicy Morgowej będzie miał 15 tysięcy metrów sześciennych pojemności – dodaje Maciej Chłodnicki. – To więcej niż przeciętna szkolna sala gimnastyczna. Niewiele mniej niż duże szkolne hale gimnastyczne budowane w ostatnich latach w Rzeszowie i ponad dwa razy więcej niż kubatura czteropiętrowego biurowca MPWiK w Rzeszowie przy Naruszewicza.

Inwestycję MPWiK wartą ponad 23 miliony 830 tysięcy złotych wykonuje Inżyniera Rzeszów SA. Zakończenie budowy jest planowane na 19 sierpnia 2022 roku.

Na budowę MPWiK uzyskał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17 milionów złotych. Firma może uzyskać umorzenie części pożyczki. Warunkiem umorzenia do 5 milionów złotych jest ukończenie budowy zgodnie harmonogramem oraz terminowa spłata rat.

MPWiK ma na terenie Rzeszowa 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38 tysięcy 600 metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53 tysięcy 600 metrów sześciennych.

To inwestycja bardzo ważna dla miasta, które się rozrasta. Systematycznie przybywa nam odbiorców wody – poinformował Marek Ustrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. – Musimy więc tak planować inwestycje by zabezpieczyć wodę dla wszystkich mieszkańców. Powiększamy sieć zbiorników także ze względu na sytuacje awaryjne. Zgodnie z przepisami – na wypadek awarii czy skażenia wody w Wisłoku – musimy mieć zapas wody w zbiornikach na czas jednej doby. Ten wymóg oczywiście spełniamy, a po oddaniu zbiornika na Pobitnem będziemy zapas wody dla miasta na około 1,5 doby.

Rzeszów korzysta z dwóch ujęć wody z Wisłoka o łącznej wydajności 84 000 metrów sześciennych na dobę. Średnia dobowa produkcja wody w Zakładzie Uzdatniania Wody w różnych okresach sięga nawet blisko 38 tysięcy metrów sześciennych.

– Nowy zbiornik będzie miał okrągły kształt, będzie zagłębiony na około 2,4 metra – poinformował Grzegorz Liszcz, zastępca kierownika działu Inwestycji, Remontów i Zaopatrzenia rzeszowskiego MPWiK. – Jego wewnętrzna średnica to ponad 53 metry, maksymalna głębokość blisko 8,5 metra. Ściany zewnętrzne o grubości 55 cm będą wyrastać ponad teren na wysokość 7,62 metra. Zbiornik będzie podzielony żelbetową ścianą wewnętrzną na dwie komory wodne przykryte żelbetowym stropem o grubości 25 cm.

Do jego budowy trzeba będzie wykorzystać pięć tysięcy metrów sześciennych betonu, a stali zbrojeniowej aż 500 ton. Zbiornik będzie wyposażony w budynek komory zasuw jedno i dwukondygnacyjny z klatką schodową oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Doprowadzenie i odprowadzenie wody ze zbiorników, odbywać się będzie poprzez dwa rurociągi o średnicach 300 i 600 milimetrów włączone do istniejących sieci wodociągowych.

Zasilanie obiektów w energię elektryczną przewidziano z zewnętrznej sieci energetycznej. Jednak już planowane jest ułożenie kanalizacji teletechnicznej dla instalacji fotowoltaicznej. Zbiornik zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie przekraczającej 50,7 kWp. Instalacja będzie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Fotowoltaikę stanowić będą m. in. moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji, falowniki, rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego i prądu zmiennego oraz trasy kablowe. Moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji wykonane zostaną z krzemowych ogniw monokrystalicznych.

Fot. MPWiK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.