Zmarł kpt. Julian Pawełek ps. „Struga”, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Podkarpackiego

RZESZÓW. Zmarł kpt. w st. spocz. Julian Pawełek ps. „Struga”, żołnierz Armii Krajowej, więzień polityczny okresu stalinowskiego, prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, działacz społeczny,kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 7 października o godz. 14.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Śp. kpt. Julian Pawełek urodził się w 1925 r. w Woli Roźwienickiej. W latach 1942 -1945 był żołnierzem Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Manasterz. W AK pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej, przenosił meldunki na szlaku Manasterz – Kańczuga – Przeworsk. Uczestniczył w akcji zdobycia broni, map, sprzętu sanitarnego i opatrunkowego z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W lipcu 1944 r. brał udział w operacji wojskowej „Akcja Burza” .

W latach 1949 -1954 był więźniem politycznym za działalność w szeregach Armii Krajowej i udział w akcji „Burza”. Skazany na 6 lat więzienia wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie (z dnia 14 kwietnia 1950 r.) został uniewinniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w dniu 25 kwietnia 1998 r.).

Od 1992 r. pracował społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego kultywując pamięć żołnierzy Armii Krajowej w walce o niepodległość. Misję tę sprawował blisko 30 lat, z wielkim zaangażowaniem i oddaniem.

Od 2017 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Od 2018 r. pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – jako reprezentant Światowego Związku Żołnierzy AK.

„Pomimo upływu lat i ubytku sił śp. kpt. Julian Pawełek, zrealizował szereg inicjatyw patriotycznych skupionych na pielęgnowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także związanych z upamiętnieniem kombatantów Armii Krajowej. Do ostatnich dni aktywnie i z godną najwyższego podziwu energią angażował się w edukację patriotyczną wśród młodego pokolenia Polaków, czynnie wspierając działania na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej. Śp. kpt. Julian Pawełek, jako człowiek doświadczył dramatycznych przeżyć życiowych, dzieląc powojenny los wielu AK-owców więzionych za swoją działalność niepodległościową. Pobyt w więzieniu i niesprawiedliwy wyrok odbiły piętno na jego życiu, a mimo to zachował pogodę ducha i radość życia. Jednocześnie pozostał osobą o dużej skromności, wrażliwą na potrzeby społeczne, mający silne poczucie misji, realizując zadania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku na rzecz Ojczyzny, a w szczególności na niwie edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków”- czytamy na stronie Podkarpackiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK.

Uhonorowany był wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi, a w tym:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim,
  • Medalem „Pro Memoria”, „ProPartia”,
  • Odznaką Wyróżnieniem „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”,
  • Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK za wieloletnią, wybitną działalność w szeregach ŚZŻAK,
  • Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką Pamiątkowa „Akcji Burza”,
  • Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, P
  • Atentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Więcej na: https://nowiny24.pl/zmarl-kpt-julian-pawelek-ps-struga-prezes-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-ak-okregu-podkarpackiego/ar/c1-15834683

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.