Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”

RZESZÓW. 22 listopada 2021 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie o godz. 16:30 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” laureatom IX i X edycji. Tegoroczne wręczenie ze względu na ubiegłoroczne obostrzenia, łączy dwie edycje. Odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Laureaci IX edycji:

•      Józefa Bryg

•      Jerzy Dębiec

•      dr Bernadeta Dorota Frysztak

•      śp. inż. Stanisław Micał

•      Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Rzeszowie

Laureaci X edycji:

•      Teresa Marcelina Mielnik

•      śp. Kazimierz Rzucidło

•      Marek Wójcik

•      Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Lubaczów

Nagroda Honorowa IPN „Świadek Historii” jest przyznawana instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, których działalność jest zbieżna z ustawową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę można przyznać pośmiertnie – poinformowała Katarzyna Gajda-Bator z IPN – Oddział Rzeszów.

Fot. IPN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.