Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

PODKARPACIE. 27 stycznia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, apelujemy o zapalenie symbolicznego znicza w poszczególnych miejscach regionu związanych z Holocaustem.

Jak poinformowała Katarzyna Gajda-Bator z IPN w Rzeszowie, obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz czternasty. We współorganizację tych dni w 2012 r. włączył się Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Dotychczas były organizowane w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach regonu. Podczas obchodów odbywały się modlitwy za pomordowanych Żydów, prelekcje, wykłady, sesje naukowe poświęcone stosunkom polsko-żydowskim, kulturze i zagładzie. Prezentowano pokazy filmowe, okolicznościowe wystawy oraz wspomnienia ocalałych świadków tamtych wydarzeń.

Wszystkie podejmowane inicjatywy były wyrazem głęboko zakorzenionego w naszej kulturze szacunku dla drugiego człowieka, cieszyły się dużym zainteresowaniem, także za granicą. Świadczy o tym liczba gości z zagranicy potomków ocalałych z Holocaustu i ich rodzin, którzy przybywali na Podkarpacie, aby uczestniczyć w obchodach. 

W tym roku ze względu na trwający czas pandemii obchody odbywają się w ograniczonej formie w 17 miejscowościach regionu. Zwracamy się do Państwa z apelem o zapalenie symbolicznego znicza w poszczególnych miejscach związanych z Holocaustem na terenie całego województwa podkarpackiego.

XIV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się pod patronatem marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, organizatorami są: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

***

XIV OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU
24-28 stycznia 2022 r.
Pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
Organizatorzy:
Patronat medialny:
Kontakt: dr hab. Elżbieta Rączy e-mail: elzbieta.raczy@ipn.gov.pl tel.: (17) 860 60 12
27.01.2022 r.
11.30-13.30
BŁAŻOWA
• Prezentacje dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawo- wej Żydzi w Błażowej oraz Zagłada Żydów polskich pod- czas II wojny światowej przygotowane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej • Refleksyjny spacer dla uczniów LO w Błażowej, podczas którego wysłuchają prelekcji poświęconych żydowskie- mu cmentarzowi i religijnym zwyczajom Żydów (w przypadku niesprzyjającej aury odbędzie się pre- zentacja Żydzi w Błażowej oraz ich zwyczaje i zasady religijne).
Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej w Błażowej Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej
Organizatorzy:
BBŁŁAAŻŻOOWWAA 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
24.01.2022 r. 10.00-12.00
24-28.01.2022 r.
26.01.2022 r.
27.01.2022 r.
9.00-9.45
14.00-14.30
CZUDEC 24 – 28 stycznia 2022 r. (poniedziałek – piątek)
• wykład dr Aleksandry Namysło (IPN Katowice), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czudcu (platforma ZOOM) • Prezentacja wystawy elementarnej Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej (przygotowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie) • Prezentacja wystawy Zagłada Żydów na okupowanych ziemiach polskich w Szkole Podstawowej w Czudcu • Zajęcia poświęcone polityce III Rzeszy wobec ludności żydowskiej podczas II wojny światowej w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej w Czudcu • Zajęcia poświęcone Zagładzie Żydów czudeckich w świetle dokumentów i relacji świadków w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej w Czudcu • Audycja przez szkolny radiowęzeł poświęcona Zagła- dzie Żydów – klasy IV-VIII • Zapalenie symbolicznego znicza przy macewie znaj- dującej się w Muzeum Biblioteki Publicznej w Czudcu (budynku dawnej synagogi żydowskiej)
Szkoła Podstawowa w Czudcu Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czudcu Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Organizatorzy:
24.01.2022 r.
24-28.01.2022 r.
27.01.2022 r.
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 24 – 28 stycznia 2022 r. (poniedziałek – piątek) • Otwarcie wystawy: Kultura żydowska i spacer dydak- tyczny Śladami pamięci Żydów Głogowskich • Cykl prelekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconych historii Żydów głogowskich (w ramach zajęć szkolnych) • Marsz Pamięci do lasu Bór k. Głogowa Małopolskiego, miejsca masowych mordów ludności z getta rzeszow- skiego i Głogowa Małopolskiego
Urząd Gminy w Haczowie Szkoła Podstawowa w Haczowie Szkoła Podstawowa w Trześniowie Drużyna Harcerska „Płomyki” z Haczowa Społeczny Komitet na rzecz Upamiętnienia Żydów Zamordowanych w Turzym Polu oraz Haczowie
Organizatorzy:
Burmistrz Głogowa Małopolskiego Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
28.01.2022 r. 10.00
HACZÓW 28 stycznia 2022 r. (piątek)
• Upamiętnienie Żydów rozstrzelanych w Haczowie w miejscu ich egzekucji
27.01.2022 r. 12.00-12.30
JAROSŁAW 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
• Symboliczne zapalenie znicza pod ścianą rozstrzeliwań więźniów na terenie Opactwa Benedyktyńskiego z udziałem przedstawicieli władz miejskich i Zakładu Hi- storii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego • Prezentacja wystawy elementarnej Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej (przygotowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie)
Urząd Miasta Jasła Muzeum Regionalne w Jaśle
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Jarosławia Starostwo Powiatowej w Jarosławiu Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
27.01.2022 r. 10.00
JASŁO 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
• Uczczenie pamięci Żydów jasielskich zamordowanych w czasie Holocaustu przez złożenie kwiatów na cmen- tarzu żydowskim przy ul. Floriańskiej w Jaśle
25.01.2022 r. 10.00-11.00
KORCZYNA 25 stycznia 2022 r. (wtorek)
• Spotkanie i modlitwa przy obelisku poświęconym pamięci Żydów – mieszkańców Korczyny, ich życia i mę- czeństwa w czasach Zagłady. Stary cmentarz żydowski w Korczynie, ul. Jana Szczepanika
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
24.01.2022 r. 9.30
10.00
10.30
11.00
17.00
KROSNO 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek)
• Wspólna modlitwa i upamiętnienie ofiar Holocaustu na Cmentarzu Żydowskim przy ul. ks. Władysława Sarny • Uczczenie pamięci Żydów krośnieńskich przy pamiąt- kowej tablicy ulokowanej w miejscu getta żydowskiego (ul. Franciszkańska 9, Zakład Optyczny Goneta) • Otwarcie wystawy Dziewczyna z pamiętnika. W poszu- kiwaniu Rywki z łódzkiego getta ze zbiorów Żydowskie- go Muzeum Galicja w Krakowie (Muzeum Rzemiosła, ul. Piłsudskiego 19) • Wernisaż wystawy Wszystkie drogi… ze zbiorów Ży- dowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i zakończenie warsztatów Projekt Pamięć dla młodzieży • Tak było – wspomnienia ocalałych z Zagłady (Muzeum Podkarpackie, budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda”, ul. Piłsudskiego 14) • Póki żyję – pamiętam – spotkanie on-line z Ocalałym Aleksandrem Białywłosem White’m (on-line, Muzeum Podkarpackie, budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda”, ul. Piłsudskiego 14)
Prezydent Miasta Krosna Muzeum Rzemiosła w Krośnie Muzeum Podkarpackie w Krośnie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
28.01.2022 r. 12.00-13.30
LEŻAJSK 28 stycznia 2022 r. (piątek)
• Występ artystyczny młodzieży ze szkoły muzycznej • Wykład okolicznościowy poświęcony życiu Żydów w Rudniku nad Sanem • Otwarcie wystawy Żydzi rudniccy i leżajscy
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
Organizatorzy:
Fundacja „Ocalić od zapomnienia” im. Stanisławy Tutka Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizatorzy:
27.01.2022 r. 9.00-10.00
MARKOWA 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
• Złożenie kwiatów pod pomnikiem rodziny Ulmów w Sadzie Pamięci Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej • Złożenie kwiatów w miejscu egzekucji Żydów markowskich
28.01.2022 r. 11.00
NOWOSIELCE 28 stycznia 2022 r. (piątek)
• Upamiętnienie Żydów rozstrzelanych w nowosielskim lesie
Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach Szkoła Podstawowa w Nowosielcach
Organizatorzy:
27.01.2022 r. 14.00-14.30
PRZEMYŚL 27 stycznia 2022 (czwartek)
• Uczczenie pamięci Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem przy ul. Kopernika 14
Prezydent Miasta Przemyśla Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu Domicela Klima
Organizatorzy:
24.01.2022 r. 10.00-12.00
17.00-19.00
RZESZÓW 24 – 27 stycznia 2022 r. (poniedziałek – czwartek)
• Wykład dr Aleksandry Namysło (IPN Katowice), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czudcu (platforma ZOOM) • Sesja naukowa i dyskusja panelowa Jak uczyć o Holo- cauście. Znaczenie miejsc upamiętnień Ofiar Holocaustu w nauczaniu i wychowaniu młodzieży (platforma ZOOM) • dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy (UR, IPN Oddział w Rzeszowie) Rola Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz- -Birkenau w nauczaniu oraz wychowaniu młodzieży • dr Ewa Koper (Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu) Rola Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu w nauczaniu oraz wy- chowaniu młodzieży • dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec (UR) Rola miejsc upamiętnień Ofiar Holocaustu w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Na przykładzie Rzeszowa, Głogowa Małopol- skiego i Jarosławia • dr Piotr Szopa (IPN Oddział w Rzeszowie) Upamiętnianie Ofiar Holocaustu na terenie województwa podkarpackiego • W jakim zakresie i w jakiej formie miejsca pamięci Ofiar Holocaustu w poszczególnych miejscowościach mogą słu- żyć celom dydaktycznym oraz wychowawczym – dyskusja panelowa
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Zakład Kultury i Historii Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
27.01.2022 r. 8.00-10.30
9.00-9.30
10.00-10.30
24-27.01.2022 r.
• Prelekcja Zagłada Żydów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie Filia Nr 7 ul. Osmeckiego 51 • Oddanie hołdu pomordowanym w czasie Holocaustu zapalenie zniczy, cmentarz żydowski w Rzeszowie, ul. Rejtana • Oddanie hołdu pomordowanym w czasie Holocaustu zapalenie zniczy Cmentarz żydowski w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta • Lekcje dla młodzieży Szkół Podstawowych poświęcone Zagładzie Żydów
27.01.2022 r. 12.00
SANOK 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
• Upamiętnienie Ofiar Holocaustu przez zapalenie zniczy na cmentarzu żydowskim w Sanoku przy ul. Kiczury
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
28.01.2022 r. 10.00
TURZE POLE 28 stycznia 2022 r. (piątek)
• Upamiętnienie Żydów rozstrzelanych w Turzym Polu
Burmistrz Brzozowa Muzeum Regionalne w Brzozowie Szkoła Podstawowa w Turzym Polu Społeczny Komitet na rzecz Upamiętnienia Żydów Zamordowanych w Turzym Polu oraz Haczowie
Organizatorzy:
27.01.2022 r.
17.00
TYCZYN 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
• Symboliczne upamiętnienie Ofiar Holocaustu przez zapalenie zniczy przy żydowskim cmentarzu w Tyczynie (ul. Parkowa) przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tyczynie • Śladami żydowskich mieszkańców miasta, spacer dydak- tyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Tyczynie z przewodnikiem Zofią Domino • Wykład Marty Wójcik Pamięć miejsc, czyli odkrywanie śladów rzeszowskich Żydów w przestrzeni miasta • Wernisaż wystawy Sprawiedliwi Powstańcy ’44 Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie
Burmistrz Miasta Tyczyna Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie Szkoła Podstawowa w Tyczynie Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Organizatorzy:
28.01.2022 r. 10.00-10.30
ZARSZYN 28 stycznia 2022 r. (piątek)
• Upamiętnienie Żydów w miejscu ich rozstrzelania w Zarszynie
Gmina Zarszyn Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie Szkoła Podstawowa w Zarszynie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie

Fot. IPN Rzeszów

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.