Ulica obok szpitala ma nowego patrona. Będzie nosiła imię doktora Wrzesława Romańczuka

RZESZÓW. Wrzesław Romańczuk, zmarły w 2004 roku znakomity lekarz, społecznik i człowiek wielkiego serca będzie miał w Rzeszowie swoją ulicę. Jego nazwiskiem radni nazwali we wtorek drogę w rejonie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Lwowskiej.

Z wnioskiem w sprawie nadania nazwy ulicy „Wrzesława Romańczuka” do Urzędu Miasta Rzeszowa zwróciła się Rada Osiedla Mieszka I. Autorzy wniosku przypomnieli, że był nie tylko wspaniałym lekarzem, ale także społecznikiem i człowiekiem wielkiego serca. To w dużej mierze dzięki jego staraniom w Rzeszowie utworzono Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doktor Romańczuk organizował także bale charytatywne, podczas których zbierano pieniądze na zakup sprzętu medycznego. Między 1994 a 2000 rokiem był dyrektorem szpitala przy ul. Lwowskiej. I to właśnie ulica obok lecznicy, biegnąca od ul. Jana Niemierskiego do al. Armii Krajowej dostanie nazwę Wrzesława Romańczuka.

– Profesor Romańczuk był wyjątkowym człowiekiem, wybitną postacią, doświadczyłem tego współpracując z nim przed laty. Miał olbrzymi wkład w rozwój szpitala oraz kierunków medycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Cieszę się, że teraz będzie patronem ulicy obok miejsca, w którym z pasją niósł pomoc innym – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Nazwiskiem Wrzesława Romańczuka radni nazwali drogę w rejonie
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Lwowskiej

Śp. dr hab. Wrzesław Romańczuk, prof. UR,  urodził się 12 czerwca 1957 roku w Mielcu. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Krakowie – dyplom lekarza medycyny (1982), w 1986 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a potem, w 1992 roku II stopnia z pediatrii. W międzyczasie w 1989 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Krakowie w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. W 2002 roku obronił rozprawę habilitacyjną w Instytucie Pediatrii „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od 1983 roku do chwili śmierci odbył szereg szkoleń podyplomowych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Akademii medycznej w Krakowie, Białymstoku, Śląskiej AM w Katowicach, w Uniwersytecie w Londynie, Sztokholmie, w USA i Australii. Brał również czynny udział w kongresach i zjazdach naukowych w ośrodkach Rzymu, Aten, Amsterdamu, Madrytu, Kairu, Paryża, Pragi, Jerozolimy, Wiednia i Neapolu. Pan Profesor opublikował około 90 prac naukowych, w większości oryginalnych. Brał również udział w programach naukowych centralnych, wieloośrodkowych i międzynarodowych. Tematy tych programów dotyczyły głownie podstaw naukowych żywienia w szpitalach, otwartymi badaniami nad skutecznością leczenia bólu brzucha u dzieci duspatalinem oraz badaniami epidemiologicznymi u dzieci i dorosłych z uwzględnieniem ryzyka choroby wrzodowej żołądka oraz raka żołądka. Prof. W. Romańczuk był członkiem stowarzyszeń i organizacji zawodowych takich jak: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członkiem Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ), był przewodniczącym Oddziału Rzeszowskiego STOMOZ, oraz członkiem Zarządu Głównego STOMOZ, członkiem Rady Naukowej miesięcznika „Standardy Medyczne”.
Przebieg Jego pracy zawodowej był szczególnie ważny. Od 1983 do 1991 roku pracował nieprzerwanie w Klinice Pediatrii Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie, a później w Oddziale Chorób dziecięcych pod kierunkiem Prof. Ryszarda Korczowskiego, a potem dr n. med. Józefa Rusina. Od 1994 roku do 1995 roku pełnił obowiązki dyrektora Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, a następnie od 1995 roku do 2000 roku był Dyrektorem tego szpitala. Od 1 października 2002 roku (tuż po obronie pracy habilitacyjnej) został przyjęty na etat profesora nadzwyczajnego UR i tu utworzył w 2004 roku Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Znakomicie organizował sympozja naukowe w takich dziedzinach jak gastroenterologia dziecięca, żywienie, nefrologia i inne. Był organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji szkoleniowych w zakresie przekształceń w Ochronie Zdrowia oraz w 2003 roku I Polsko – Ukraińskiej Konferencji Pediatrów w Rzeszowie. W 1996 roku otrzymał odznakę honorową wojewody rzeszowskiego „Za zasługi dla województwa rzeszowskiego” oraz był laureatem m. in. nagrody Rady Miasta i Prezydenta Miasta Rzeszowa w dziedzinie nauki i techniki II st. (gastroenterologia dziecięca) oraz Nagrody „Gazety Wyborczej” – „Gwóźdź Sezonu 95”. Prof. Wrzesław Romańczuk otrzymał również medal im. Prof. Jana Glatzla za pracę społeczną w samorządzie studenckim AM w Krakowie.

Profesor Wrzesław Romańczuk za wybitne zasługi dla rozwoju podkarpackiej służby zdrowia i rzeszowskiego środowiska akademickiego, a także w uznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. W. Romańczuk był znakomitym lekarzem oraz organizatorem Ochrony Zdrowia nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce. Jego naukowa działalność była wybitna i obejmowała dziedziny wyżej wymienione głównie z zakresu pediatrii. Był człowiekiem wymagającym i życzliwym. Niezwykle pracowite i krótkie życie spędził nie tylko w Szpitalu i Uniwersytecie, ale także w ciągłej podróży między stolicami.

Więcej na: http://old.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/instytut-pielegniarstwa-i-nauk-o-zdrowiu/wydarzenia/538,sp-dr-hab-n-med-prof-ur-wrzeslaw-romanczuk-wspomnienia-w-piata-rocznice-smierci.html

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.