Kontakt

Wydawca:  Mediapresse Rzeszów Sp. z o.o.

 

Redakcja:

Redaktor naczelny:
Prof. dr Adam Kulczycki

Zastępca redaktora naczelnego:
Mgr Dawid Dusiło

Sekretarz redakcji, dział marketingu i reklamy:
Kornelia Kulczycka

Webmaster:
MR Studio (mrstudio.rzeszow@gmail.com)

Korekta
Kornelia Kulczycka

 

tel. kom. +48 600 512 359

e-mail: mediapresse@wp.pl; korneliakulczycka@wp.pl

 

Copyright by Adam Kulczycki

Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

    Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.