Tag: Łąki kwietne

Wpis
Rzeszowskie łąki już kwitną

Rzeszowskie łąki już kwitną

RZESZÓW. W rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku oraz w rejonie Rezerwatu Przyrody „Lisia Góra” zakwitły przygotowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie łąki kwietne. – Łąki powstały dla zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności flory i fauny naszego miasta. Stanowią ostoję dla ponad 30 gatunków roślin jednorocznych i wieloletnich oraz są bazą pokarmową dla owadów, ptaków, gadów...

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.